CONTEG

Chladicí jednotky pro IT řešení

Výpočet technických parametrů chladicích jednotek CoolTeg


Zadejte parametry
Teplota nasávaného vzduchu:
°C
Teplota vstupní vody:
°C
Teplota výstupní vody:
°C
Množství vzduchu:
m3/h
Obsah ethylenglykolu:
%